Phòng khám Mika 

LỊCH BÁC SĨ SIÊU ÂM

Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Phòng siêu âm 1 Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương
Phòng siêu âm 2 Bs. Huê Bs. Huê Bs. Huê Bs. Huê Bs. Huê Bs.Hiếu Bs. Long
Phòng siêu âm 3 Bs. Chiến Bs. Chiến Bs. Chiến Bs. Chiến Bs. Chiến Bs. Huê Bs. Chiến
Phòng khám Nội khoa Bs. Huy Bs. Huy Bs. Huy Bs. Huy Bs. Huy Bs. Nam Bs. Huy