Phòng khám Mika 
Thông tin và liên hệ
Địa chỉ
  • Điện thoại: 02433 868 309 - 09133 803 309
  • Email: phongkhammika@gmail.com
  • Địa chỉ: Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội